ZZZP73 VÝKLAD ZJEVENÍ JANA THEOLOGA ABBA ROZLOMENÍ ŠESTI PEČETÍ ANDĚLÉ ČTYŘECH ÚHLŮ ČTYŘI ZÁHADNÍ JEZDCI Z APOKALYPSY OTEVŘENÍ SEDMÉ PEČETĚ ZÁPAS ARCHANDĚLA MICHAELA KREV PROROKŮ NOVÝ JERUSALÉM DVANÁCT BRAN VYSOKÝCH TAJEMSTVÍ výklad zjevení jana theologa abba rozlomení šesti pečetí andělé čtyřech úhlů čtyři záhadní jezdci z apokalypsy otevření sedmé pečetě zápas archanděla michaela krev proroků nový jerusalém dvanáct bran vysokých tajemství - ANTIKVARIAT KNIHY PRODEJ CENNÝCH KNIH DÁRKY KNIHY ANTIKVARIAT

ZZZP73 VÝKLAD ZJEVENÍ JANA THEOLOGA ABBA ROZLOMENÍ ŠESTI PEČETÍ ANDĚLÉ ČTYŘECH ÚHLŮ ČTYŘI ZÁHADNÍ JEZDCI Z APOKALYPSY OTEVŘENÍ SEDMÉ PEČETĚ ZÁPAS ARCHANDĚLA MICHAELA KREV PROROKŮ NOVÝ JERUSALÉM DVANÁCT BRAN VYSOKÝCH TAJEMSTVÍ výklad zjevení jana theologa abba rozlomení šesti pečetí andělé čtyřech úhlů čtyři záhadní jezdci z apokalypsy otevření sedmé pečetě zápas archanděla michaela krev proroků nový jerusalém dvanáct bran vysokých tajemství

_____NOVINKY__V_____ANTIKU NEJNOVĚJŠÍ|PSYCHOLOGIE FILOZOFIE ESOTERIKA OKULTISMUS ZDRAVÍ

 

syn člověka svěřuje janovi záhadné vidění na ostrově patmos, jan theolog píše z rozkazu beránkova správcům čtyřech sborů v asii

o rozlomení prvních 6 pečetí a čtyřech záhadných jezdcích z apokalypsy

jan theolog vidí anděle čtyřech úhlů země pátého přicházejícího od západu slunce a zástup vyvolených

následky otevření sedmé pečetě a o významu prvních čtyřech ze sedmi hlasů trub jiných andělů

o významu obrovitého anděla stojícího jednou nohou na zemí a druhou na moři, tajemství hlasů sedmi symbolických hromů

zápas archanděla michaela

předpověď pádu babylonu, ve kterém byla krev proroků

jan theolog spatřuje nový jerusalém, promlouvá o dvanácti symbolických branách vysokých tajemství

 

 

 

o z

 

a*bba, Theofanus, 1901-1975

 

z o d k a z u  p r o r o k u.  V ý k l a d  z j e v e n í g a /. -- V Praze : annus corpus   1997. -- 164 s. : il.
Cena:328.00CZK