ZZZR03 rohování box boxování učebnice boxerské rukavice návod cvičení jak na to BOXING boxing ROHOVÁNÍ BOX BOXOVÁNÍ UČEBNICE BOXERSKÉ RUKAVICE NÁVOD CVIČENÍ JAK NA TO ROHOVANI BOXOVANI UCEBNICE BOXERSKE RUKAVICE NAVOD CVICENI - ANTIKVARIAT KNIHY PRODEJ CENNÝCH KNIH DÁRKY KNIHY ANTIKVARIAT

ZZZR03 rohování box boxování učebnice boxerské rukavice návod cvičení jak na to BOXING boxing ROHOVÁNÍ BOX BOXOVÁNÍ UČEBNICE BOXERSKÉ RUKAVICE NÁVOD CVIČENÍ JAK NA TO ROHOVANI BOXOVANI UCEBNICE BOXERSKE RUKAVICE NAVOD CVICENI

_____NOVINKY__V_____ANTIKU NEJNOVĚJŠÍ|SPORT,ŠERM

Gradopolov, Konstantin Vasil'jevič, 1903-
R o h o v á n í / K.V. Gradopolov ; z rus. orig. přel. Vladimír Bukový, František Gargela a Jiří Soukup za odb. red. Jiřího Soukupa. -- 1. vyd.. -- Praha : STN, 1954 (Praž. tisk., z.z.). -- 363, [4] s. : il. ; 8°

Název orig.:  Boks
2200 výt.. -- Obsahuje bibliografii

Resumé: Sovětská učebnice pro studenty institutu tělesné kultury. Praktické poznatky sovětské školy rohovnického mistrovství se zde opírají o zkušenosti různých vědních oborů, především pedagogiky, psychologie a fyziologie. Od stručného přehledu historie rohování v SSSR a základů techniky rohování i taktiky boje, věnuje kniha pozornost různým druhům rohovnických průpravných cvičení, tréninku a výchovné i výcvikové péči o dorost. Je doplněna několika metodickými a organizačními statěmi.
Cena:950.00CZK